Guldpokal
2012 års Nobelpristagare i Ekonomi, Alvin Roth & VD Olof Andersson
Service
Analys
Erfarenhet
Kunskap
Kundfokus

Om oss

Värdepappersombudet Karla Kapitalförvaltning AB hjälper privatpersoner, familjer, företag och organisationer att nå sina finansiella målsättningar. Vi vänder oss till alla som har investeringspengar, som redan har minst en rådgivare samt har ett stort intresse att få en bättre avkastningspotential. Vår huvuduppgift är att erbjuda bästa kapitalförvaltning med hjälp av marknadens bästa investeringsprodukter. Våra fyra ledord som särpräglar vår rådgivning och som även är våra konkurrensfördelar är:

 1. Kunskap
 2. Förmedla
 3. Social
 4. Ärlig

Vi jobbar således med vår långa och breda "kunskap" om marknadens bästa placeringar från såväl Handelshögskolan såväl som från några ledande finansiella institutioner. Vi "förmedlar" denna kunskap och placeringarna på ett "socialt" och "ärligt" sätt. Vi jobbar som en dedikerad projektledare för kunden och skräddarsyr lösningar som passar kundens erfarenhet, förmåga att bära risk, samt avkastningsmål. Vi hjälper ofta kunder med fler saker utöver det finansiella.

 

Vi är ej beroende av de stora bankerna, försäkrings- och fondbolagen och ägs av ledningsgruppen (Olof Andersson 50% & Fredrik Lundgren 50%) som alla arbetar i företaget. Detta innebär att vi är helt fria att som ombud välja ut de bästa investeringsprodukterna från bankerna, försäkringsbolagen och fondbolagen till våra kunders fördel. Vi är idag värdepappersombud till Exceed Capital Sverige AB. Under. bl.a. 2013 var Karla Kapitalförvaltning värdepappersombud till Garantum Fondkommission och blev då Garantums största ombud i termer av placerad volym (kr) utav samtliga c:a 15st ombudsbolag. Garantum är en av de absolut största samarbetspartners till fristående rådgivare (IFA:s) i Norden. Under bl.a. 2015 var Karla Kapitalförvaltning värdepappersombud till Svensk Värdepappersservice (SVP) AB, som är ett dotterbolag till Strukturinvest Fondkommission. Under detta år blev Karla Kapital SVP:s absolut största ombud i termer av placerad volym (kr) per kund utav samtliga c:a 20 ombudsbolag. En huvudanledning är att Karla Kapital har många väldigt förmögna och återkommande kunder. 

 

OBS! Kunden har aldrig någon risk mot Exceed, det värdepappersbolag som Karla Kapital är ombud till. Kunden har heller aldrig någon risk mot Karla Kapitalförvaltning AB eller mot någon av våra anställda såsom Olof Andersson. Risken är alltid mot respektive placering och den risken måste tydligt dokumenteras och anpassas till varje kunds riskförmåga. 

 

Ofta tar vi även fram egna ännu bättre investeringsalternativ genom att använda vår långa erfarenhet samt vårt breda nätverk inom finansbranschen. Det kostar aldrig mer att gå via Karla Kapitalförvaltning AB än att gå via banken, försäkrings- eller fondbolaget. Enda skillnaden är att ifall våra kunder väljer en specifik bankprodukt så får banken dela med sig av sina intäkter till oss. Fördelarna är många:

 • egen analysavdelning som ständigt tar fram nya investeringsidéer
 • eget backoffice som ständigt hjälper våra kunder
 • bredare produktutbud
 • placeringar med betydligt bättre potential än de som generellt marknadsförs av banker
 • tillgång till institutionella produkter
 • tillgång till institutionell analys
 • kunnig och engagerad personal
 • snabb respons och personlig service
 • tillgänglighet, även när banken är stängd (24h)