Guldpokal
Wall Street
Service
Analys
Erfarenhet
Kunskap
Kundfokus

Tillstånd

Karla Kapitalförvaltning AB står under tillsyn av Finansinspektionen

Karla Kapitalförvaltning och våra rådgivare har följande tillstånd:

 •     (A) Värdepapperstillstånd (företaget)
 •     (B) Ansvarsförsäkring (företaget)
 •     (C) SWEDSEC-licens (rådgivare)

Vi har valt att ha dessa för att säkerställa att våra kunder får bästa möjliga rådgivning och trygghet.

 
(A). Värdepapperstillstånd via Exceed

 

Karla Kapitalförvaltning AB är anknutet ombud till Exceed Capital Sverige AB (556550-3116). Exceed är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Att vara anknutet ombud innebär att vara knuten till ett fristående värdepappersbolag, i vårt fall Exceed, som granskar våra affärer och vår dokumentation. Exceed ansvarar också för att vår verksamhet följer de regler och riktlinjer som råder på den svenska värdepappersmarknaden och att du som kund erhåller det kundskydd du har rätt till. Syftet är att kunna erbjuda dig som kund en trygg och kvalitetssäkrad finansiell rådgivnign. För mer inormation om Exceed se www.exceed.se.

 

Värdeppaperstillståndet (VP-tillståndet) som Karla Kapital verkar under ger den juridiska personen Karla Kapital rätten att ge finansiell rådgivning med hjälp av samtliga finansiella instrument på finansmarknaden. Karla Kapitalförvaltning är registrerad hos Bolagsverket som anknutet värdepappersombud till Exceed. Exceed och Finansinspektionen ställer höga krav på rådgivningen avseende:

 •     enbart finansiella produkter som är kontrollerade och godkända av Exceed får förmedlas
 •     omfattande och korrekt kunddokumentation som granskas av Exceed
 •     information om avgifter och ersättningar för förmedlade tjänster och produkter
 •     etiska riktlinjer
 •     riktlinjer för att hantera eventuella intressekonflikter
 •     skyldighet att utbilda kunder inom finansiella instrument
 •     begränsad rätt för rådgivaren att utföra egna finansiella affärer för att minimera intressekonflikter
 •     klagomålshantering som sköts av Exceed
 •     fullständig rapporteringsskyldighet mot kund
 •     skyldighet att undvika penningtvätt och finansiering av terrorism

§: Följande lagar och förordningar reglerar vår värdepappersverksamhet: "Lag (SFS 2007:528) om värdepappersmarknaden" samt "Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse". Dessa regler är resultatet av "Direktivet om marknader för finansiella instrument (MiFID 1 & 2: Markets in Financial Instruments Directive)." Syftet med direktivet är att öka investerarskyddet och öka konkurrensen ibland finansiella aktörer.

 
(B). Ansvarsförsäkring

Exceed har en ansvarsförsräking hos försäkringsbolaget If som omfattar Karla Kapitalförvaltning AB. Karla Kapitalförvaltning måste omfattas av en sådan försäkring enligt lag eftersom vi är skadeståndsskyldiga enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden (LVM).

 
(C). SWEDSEC-licens

 

Ansluten till SWEDSEC via Exceed Capital Sverige AB

 

SwedSec-licensen ger rådgivarna på Karla Kapialförvaltning rätten att ge kunder direkta råd med hjälp av samtliga finansiella instrument på finansmarknaden. Karla Kapitalförvaltning kräver att samtliga rådgivare har blivit godkända på SwedSec Licensierings-test och att man uppvisar intyg på det. SwedSec krävs normalt av anställda på svenska värdepappersmarknaden som har någon form av kundkontakt. Syftet med utbildningen är att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för branschen. SwedSec-utbildningen innefattar följande fem delar:

 •     Finansiella instrument och handel med finansiella instrument (exempelvis derivat, leveransregler och hantering av risker)
 •     Administration av finansiella instrument (exempelvis aktiebolagsrätt, skattefrågor och emissionshantering)
 •     Finansiell ekonomi (exempelvis nationalekonomiska begrepp, finansiell statistik och effektiva portföljer)
 •     Etik och normbildning (exempelvis intressekonflikter, egna och närståendes affärer och finansinspektionens allmänna råd)
 •     Regelverk och tillsyn (exempelvis flaggningsregler, penningtvätt och otillbörlig kurspåverkan)

Eftersom Karla Kapitalförvaltning AB är ett anknutet ombud till värdepappersbolaget Exceed Capital Sverige AB som är anslutet till SwedSec så finns våra rådgivare registrerade under namnet Exceed på www.swedsec.se (och ej under Karla Kapitalförvaltning) där man kan söka på alla som är SwedSec-licensierade. Gå in på http://www.swedsec.se/om-swedsec/foeretag-och-licenshavare/licenshavare/ och sök förslagsvis på vår VD "Olof Andersson" utan "-tecknen och med mellanslag mellan för- och efternamn.